Om mig ... - WEHLE's UNIVERS

Gå til indhold

Hoved menu:

Om mig ...

Om mig

Indtil dato har mit liv været forrygende med fart på.  Specielt i mine yngre dage!
Mine mange uddannelser på CV’et er taget med afsæt i den foregående uddannelse.  Og har disse ikke helt stået mål med mine forventninger, har jeg aldrig tøvet med at gå i gang med at tage en ny.
Undervejs har der også været tid til et par teoretiske højere økonomiske uddannelser, ud over de specialkurser mit erhverv har tilbudt mig.

Senere i livet blev det også til et politisk liv, hvor jeg bestred posten som formand for ’VENSTRE i Holmegaard’. Efter 6 år blev jeg ved et kommunalvalg opstillet som borgmesterkandidat og indvalgt som medlem af kommunalbestyrelsen, hvor jeg beklædte posten som gruppeformand med sæde i Økonomiudvalget og Børneudvalget.
Da Holmegaard 5 år senere indgik som en del af den nye Næstved kommune, stoppede jeg i lokalpolitik!

Her på mine ældre dage har jeg, som en gammel ’cirkushest’, der engang har snuset til ringens savsmuld, ikke kunnet lade politikken ligge.
Efter flere års sympatiseren med DANSK FOLKEPARTI’s menneskevenlige politik, meldte jeg mig ind i partiet, og på generalforsamlingen i 2014 blev jeg indvalgt som lokalforeningens næstformand.  Så nu går den over stok og sten igen!
Hvad der efterfølgende måtte komme af tillidsposter, ser jeg frem til med glæde og stor interesse.

Livet har givet mig 4 dejlige børn.  To af hvert køn. I dag nyder jeg mit såkaldte otium i Nærum, hvor jeg er flyttet sammen med min dejlige kæreste Inge.
Her i boligforeningen på Langebjerg er jeg blevet valgt som formand og kasserer.

I min sparsomme fritid har jeg i min ’computerhule’ siddet og nørklet med en slags selvbiografi med titlen ’Historien bag et liv’ samt en personlig håndbog ’Til mine kære’, som begge er tiltænkt mine børn, når jeg engang ikke er mere.
Indholdet omhandler mit liv, mine (og ikke mindst deres) aner, mine sjove oplevelser og meget, meget mere! Dertil har jeg indsat rigtig mange illustrative foto's til belysning af indholdet.
Livshistorien bliver med jævne mellemrum opdateret, da nye anekdoter fra mit lange liv hele tiden dukker op i min hukommelse.
Det er mit store håb, at mit ’liv på skrift’ - som jeg har oplevet det - vil falde i mine børns smag!

I 2014 besluttede jeg, at når mit liv om mange år er til ende, skal min ’drengede luksuskrop’ tilfalde lægevidenskaben, som gennem livet har hjulpet mig så mange gange med at holde mig i live.  Jeg kan godt forestille mig, at videnskaben vil være interesseret i at konstatere, hvad mine forskellige skavanker og skørlevned har gjort ved min krop.
Det vil samtidig betyde, at min familie ikke bliver tvangsindlagt til gravstedsbesøg, - for når jeg en gang er færdig med at gøre gavn for lægevidenskaben, vil de resterende relikvier blive kremeret og nedsat i en anonym fællesgrav på Søndermarkens Kirkegård på Frederiksberg.

Mit håb er således, at man kun vil huske mig for de gode timer, vi havde sammen!
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu